arvutipank
Kas parool on turvaline?
Kas parool on turvaline?

Oled  kindel, et parool on ikka turvaline? Testi seda siin www.passwordmeter.com. Tegemist on turvalise lehega, mis vaid analüüsib parooli ega salvesta seda kusagile ning seda pole võimalik kellegi poolt varastada.
Ära võimalda võõrastel pääseda sinu isiklike andmete ligi!